Rudziki

Duży obraz 50 cm x 90 cm namalowany na płótnie.