Leśni śpiewacy

Obraz namalowany na sosnowej desce o wymiarach 23 x 56 cm, zabezpieczony werniksem półmatowym.